19 lutego 2024

Stacja Podnoszenia Ciśnienia w Bartągu, Stacja Uzdatniania Wody w Stawigudzie, Stacja Uzdatniania Wody w Bartągu oraz Tłocznia w Bartągu – inwestycje Zaprojektuj/Wybuduj

29 stycznia 2024

Rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Celejów, gmina Wilga.

8 stycznia 2024

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Lasocinie, gmina Mała Wieś.

3 stycznia 2024

Zakończenie budowy oczyszczalni ścieków w gminie Sobienie Jeziory, m. Piwonin.

24 listopada 2023

Rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Pieszkowo wraz z kanalizacją sanitarną.

4 września 2023

Zakończenie budowy Stacji Uzdatniania Wody w Kiwitach.

1 września 2023

Rozpoczęcie robót na budowie oczyszczalni ścieków w Małej Wsi.

2 sierpnia 2023

Zakończenie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Zagóry, gmina Czerniewice.

31 lipca 2023

Zakończenie budowy oczyszczalni ścieków w Grabowej, gmina Rusinów.

26 lipca 2023

Zakończenie budowy oczyszczalni ścieków w Przyrowie.

17 lipca 2023

Zakończenie budowy oczyszczalni ścieków w Gałajnach

3 lipca 2023

Zakończenie przebudowy przepompowni ścieków P-4 przy ul. Bałtyckiej w Olsztynie

1 czerwca 2023

Zakończenie inwestycji przebudowy Przepompowni Głównej w Giżycku.

27 marca 2023

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Grzebsku, gmina Wieczfnia Kościelna.

16 września 2022

Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin, gm. Sobienie Jeziory.

6 września 2022

Zakończenie inwestycji w Lubajnach – modernizacja przepompowni ścieków P-1

4 września 2022

Zakończenie inwestycji budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała Druga

1 sierpnia 2022

Zakończenie inwestycji pn. „Rozbudowa wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Pasymiu”.

12 lipca 2022

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zagóry

6 czerwca 2022

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gałajny

20 marca 2022

Rozpoczęcie budowy Stacji Uzdatniania Wody w Kiwitach

7 marca 2022

Roboty przy przebudowie przepompowni ścieków P-4 przy ul. Bałtyckiej w Olsztynie

24 stycznia 2022

Rozpoczęcie robót na budowie oczyszczalni ścieków w Przyrowie.

22 listopada 2021

Zakończenie inwestycji oczyszczalni ścieków w miejscowości Stawiguda.

6 października 2021

Rozpoczęcie robót na budowie oczyszczalni ścieków w Pasymiu.

1 października 2021

30-lecie firmy Przem-Gri!

8 sierpnia 2021

Zakończenie inwestycji oczyszczalni ścieków w miejscowości Jamielnik.

3 sierpnia 2021

Rozpoczęcie robót na przebudowie Przepompowni Głównej w Giżycku.

14 grudnia 2020

Zakończenie inwestycji oczyszczalni ścieków w miejscowości Łukta.

2 grudnia 2020

Przem-Gri jako lider w rankingu innowacyjności i rozwoju firm

21 października 2020

Instalacja fotowoltaiczna 24,42 kWp

1 czerwca 2020

Postęp prac przy budowie oczyszczalni ścieków w Nagradowicach, gm. Kleszczewo.

7 maja 2020

Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała Druga”

6 lutego 2020

Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie”

28 stycznia 2020
Źródło: http://kleszczewo.pl/news/aktualnosci/budowa-i-modernizacja-oczyszczalni-sciekow-w-nagradowicach

Podpisanie umowy na wykonanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Nagradowicach, gm. Kleszczewo.

13 października 2019

Rozpoczęcie prac przy budowie oczyszczalni ścieków w Łukcie

18 lipca 2019

Podpisanie umowy na Budowę oczyszczalni ścieków w Łukcie

6 czerwca 2019

Postęp prac przy budowie oczyszczalni ścieków w Stawigudzie

Jeśli masz pytania
Skontaktuj się z nami


Kontakt