W styczniu rozpoczęły się prace budowlane na budowie oczyszczalni ścieków w Przyrowie. Pomimo istnienia w tym miejscu oczyszczalni, kosztowny byłby jej całkowity remont, stąd decyzja Inwestora o wybudowaniu całkiem nowego i nowoczesnego obiektu oraz przekierowaniu ścieków na nowy układ. Przepustowość oczyszczalni wynosi Q=500 m3/d. Inwestorem inwestycji jest Gmina Przyrów.