Podpisanie umowy na wykonanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Nagradowicach, gm. Kleszczewo.

Źródło: http://kleszczewo.pl/news/aktualnosci/budowa-i-modernizacja-oczyszczalni-sciekow-w-nagradowicach

W dniu 19.12.2019 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie robót dotyczących rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Nagradowicach. Wartość inwestycji to 11 729 338,04 zł . Przepustowość Qśr./d = 500m3.