W sierpniu zakończyliśmy budowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiwity. Dzięki wykonaniu tej inwestycji zapewniono dobrej jakości wodę pitną, pod odpowiednim ciśnieniem. W ramach przedsięwzięcia rozebrano istniejący budynek i wybudowano nowy, wybudowano dwa zbiorniki retencyjne o pojemności V=75m3, wykonano nowe przyłącze wodociągowe przewiertem sterowanym, wykonano niezbędne instalacje sanitarne i elektryczne, wyposażono obiekt w nową technologię, zagospodarowano teren i ogrodzono. Inwestorem była Gmina Kiwity.