Stacja Podnoszenia Ciśnienia w Bartągu, Stacja Uzdatniania Wody w Stawigudzie, Stacja Uzdatniania Wody w Bartągu oraz Tłocznia w Bartągu – inwestycje Zaprojektuj/Wybuduj

W marcu 2023r. podpisaliśmy umowę na wykonanie Stacji Podnoszenia Ciśnienia, Stacji Uzdatniania Wody oraz Tłoczni w Bartągu, a także Stacji Uzdatniania Wody w Stawigudzie w formie zaprojektuj/wybuduj. Na ten moment kończymy już budowę Stacji Podnoszenia Ciśnienia w Bartągu, uzyskaliśmy pozwolenie na budowę na wykonanie Stacji Uzdatniania Wody w Stawigudzie oraz Tłoczni w Bartągu i rozpoczęliśmy już roboty budowlane związane z tłocznią, natomiast czekamy jeszcze na otrzymanie pozwolenie na budowę na Stację Uzdatniania Wody w Bartągu. Na wykonanie wszystkich zadań (projekty oraz budowa) Zamawiający wyznaczył 30 miesięcy od podpisania umowy. Inwestorem całego przedsięwzięcia jest Gmina Stawiguda.