W maju rozpoczęły się prace w związku z przebudową oraz rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zagóry. Zadaniem obiektu będzie oczyszczanie ścieków do odpowiednich parametrów określonych przepisami. Inwestycja podzielona została na dwa etapy realizacyjne. I Etap inwestycji polega na rozbudowie istniejącego budynku technicznego, wykonaniu nowych obiektów inżynierskich oraz zwiększeniu przepustowości do 350 m3/d. Koszt realizacji prac wynosi 6 999 790,30 zł.