DCIM\100MEDIA\DJI_0056.JPG

W maju rozpoczęły się prace w związku z budową nowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gałajny. Zadaniem obiektu będzie oczyszczanie ścieków do odpowiednich parametrów określonych przepisami. Konieczność budowy nowej oczyszczalni wynika z budowy sieci kanalizacji sanitarnej i podłączeniem jej do nowoprojektowanego obiektu oraz budowy kompleksu basenowego w Miejscowości Nowa Wieś Iławiecka i Gałajny w gminie Górowo Iławieckie. Przepustowość danej oczyszczalni będzie wynosić Qd = 178 m3/d.