Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała Druga”

Dnia 20 kwietnia została podpisana umowa na budowę oczyszczalni ścieków w Białej Drugiej. Wartość inwestycji wynosi 8 979 246,01 zł. Przepustowość Qśr./d =2x250=500 m3