Prace przy budowie oczyszczalni są realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Oba osadniki wtórne są na etapie prób szczelności. Budynek garażowy zadaszony, trwają prace wewnątrz budynku. Reaktory biologiczne są na etapie zbrojenia i betonowania. Budynek techniczny w stanie surowym , trwają prace wewnątrz przy wykonaniu antresoli.