Rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Pieszkowo wraz z kanalizacją sanitarną.

W czerwcu podpisaliśmy umowę na budowę oczyszczalni ścieków w Pieszkowie, a także wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pieszkowo, Zielenica i Janikowo. Zaprojektowano sieć kanalizacyjną grawitacyjno – ciśnieniową (tłoczną). Ścieki z gospodarstw domowych, budynków i zakładów o charakterze usługowym będą spływać kanałami grawitacyjnymi do pompowni ścieków. Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano dla zabudowy zwartej wsi Pieszkowo, Janikowo i Zielenica. Ścieki zebrane będą kierowane za pośrednictwem przepompowni do nowej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej w miejscowości Pieszkowo. Realizacja potrwa 16 miesięcy, zgodnie z umową.