Zakończenie inwestycji oczyszczalni ścieków w miejscowości Jamielnik.

Zakończyły się prace budowlane na budowie biologicznej modułowej oczyszczalni ścieków na 1000 mieszkańców w Jamielniku w lipcu 2021. Budowa została przekazana do użytku, wszystko przebiegło zgodnie z harmonogramem. Oczyszczalnia przeznaczona jest do oczyszczania ścieków o charakterze bytowo – gospodarczym. Przepustowość nominalna RLMBZT5 – 1717 [MR]) (Qdś = 150m3/d, Qdmax. = 200 m3/d). Dodatkowo, inwestycja została zaprojektowana i wybudowana w sposób umożliwiający ewentualną rozbudowę. Inwestorem była Gmina Nowe Miasto Lubawskie. Wartość inwestycji to ok. 4mln zł.