Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane "Przem-Gri" Sp. z o.o. działa nieprzerwanie od 31 marca 1992 roku. Dziś firma jest prężnie działającym podmiotem gospodarczym, który nieustannie się rozwija. Jesteśmy jedną z wiodących firm instalacyjnych na Warmii i Mazurach.

W chwili obecnej zatrudniamy około 40 pracowników o różnych specjalnościach pozwalających wykonać praktycznie każde powierzone zadanie w zakresie:
- Oczyszczalnie ścieków
- Stacja Uzdatniania Wody
- Biogazownie i Kotłownie
- Uzbrojenie terenu
- Instalacje sanitarne
- Fotowoltaika
- Studnie głębinowe

Posiadane zaplecze techniczno-produkcyjne oraz potencjał ekonomiczno-finansowy gwarantuje szybkie, solidne i terminowe wykonanie robót. Z chęcią podejmujemy się zadań trudnych, wymagających wiedzy specjalistycznej i zaawansowanych technologii, ponieważ są one dla nas wyzwaniem, a także wizytówką możliwości Firmy. Dewizą firmy jest zadowolenie klienta i wysoka jakość robót.

prezesi2

W skład zarządu firmy "Przem-Gri" Sp. z o.o. wchodzi kolejno (od prawej):
- Andrzej Chomański - prezes zarządu,
- Bogdan Sokalski - wiceprezes zarządu,
- Józef Ścibek - wiceprezes zarządu,
- Sylweriusz Knysak - wiceprezes zarządu,
- Jan Suski - wiceprezes zarządu.


Jeśli masz pytania
Skontaktuj się z nami


Kontakt