Rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Celejów, gmina Wilga.

We wrześniu 2023r. podpisaliśmy umowę na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Celejów w gminie Wilga. Inwestycja przewiduje zwiększenie przepustowości z 110m3/d na 230m3/d, co pozwoli na przyłączenie nowych budynków do kanalizacji. Projekt zakłada rozbudowę istniejącej oczyszczalni o nowe obiekty, między innymi nowy reaktor biologiczny, zbiornik osadu, miejsce na ścieki dowożone (FEK-PAK), a także zmodernizowanie i wyremontowanie istniejących obiektów, jak na przykład budynku technicznego. Budowa oczyszczalni potrwa do sierpnia 2024r. a jej wartość opiewa na kwotę ok. 13 mln złotych.