Rozpoczęcie robót na przebudowie Przepompowni Głównej w Giżycku.

Firma Przem-Gri, jako Główny Wykonawca, w sierpniu rozpoczęła prace budowlane na przebudowie Przepompowni Głównej w Giżycku. Inwestycja polega na wykonaniu kompletu zbiorników podziemnych i uzbrojenia nowej części przepompowni, przekierowaniu ścieków na nowy układ i wyremontowaniu wyeksploatowanych istniejących obiektów przepompowni. Dwa największe zbiorniki, z uwagi na panujące warunki gruntowo-wodne oraz terenowe, są wykonywane metodą studniarską. Inwestorem całej inwestycji jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.