Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin, gm. Sobienie Jeziory.

W maju rozpoczęły się prace w związku z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin, w gminie Sobienie Jeziory. Rozbudowa będzie kontynuacją istniejącego ciągu technologicznego, będzie zachowana zgodność pomiędzy nowym, a istniejącym ciągiem oczyszczania ścieków zarówno w sposobie oczyszczania ścieków ich przepływie jak i sterowaniu pracą urządzeń. Istniejąca oczyszczalnia posiada przepustowość Qśrd = 150 m3/d, jednak na ten moment nie ma możliwości przyjęcia większej ilości ścieków, a planowana w gminie rozbudowa kanalizacji stanowi problem, zatem konieczna jest rozbudowa oczyszczalni. Docelowa średnia dobowa przepustowość Qśrd będzie wynosić 340 m3/d.