Firma "Przem-Gri" zakończyła prace w związku z budową nowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gałajny. Budowa została przekazana do użytku, wszystko przebiegło zgodnie z harmonogramem. Oczyszczalnia przeznaczona jest do oczyszczania ścieków o charakterze bytowo – gospodarczym. Przepustowość danej oczyszczalni wynosi Qd = 178 m3/d. Wartość inwestycji wyniosła ok. 9,5 mln złotych.