Zakończenie inwestycji w Lubajnach – modernizacja przepompowni ścieków P-1

W sierpniu nasza firma zakończyła inwestycję modernizacji przepompowni ścieków P-1 w Lubajnach. W ramach zadania przebudowano istniejącą komorę przepompowni, wybudowano nową komorę przepompowni wraz z wyposażeniem, wybudowano nowe zbiorniki awaryjne, przebudowano istniejący kontener techniczno-socjalny, zbudowano stanowisko magazynu reagentów, a także przebudowano infrastrukturę rurociągów, energetyczną, wykonano nowe ogrodzenie terenu. Inwestorem przedsięwzięcia była Gmina Ostróda.