We wrześniu rozpoczęły się prace budowlane na budowie oczyszczalni ścieków w Pasymiu. Pomimo istnienia w tym miejscu oczyszczalni, kosztowny byłby jej całkowity remont, stąd decyzja Inwestora o wybudowaniu całkiem nowego i nowoczesnego obiektu oraz przekierowaniu ścieków na nowy układ. Przepustowość oczyszczalni wynosi Q=2x310 m3/d. Inwestorem inwestycji jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Sp. z o.o.