Zakończenie inwestycji przebudowy Przepompowni Głównej w Giżycku.

Schlüssel symbol

Firma Przem-Gri, jako Główny Wykonawca, w maju zakończyła prace budowlane na przebudowie Przepompowni Głównej w Giżycku. Inwestycja polegała na wykonaniu kompletu zbiorników podziemnych i uzbrojenia nowej części przepompowni, przekierowaniu ścieków na nowy układ i wyremontowaniu wyeksploatowanych istniejących obiektów przepompowni. Wartość inwestycji wyniosła 7 332 353,51zł. Inwestorem całej inwestycji było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.