W kwietniu podpisaliśmy umowę na budowę oczyszczalni ścieków w Małej Wsi. Cała inwestycja zakłada budowę, przebudowę i adaptację, rozbudowę i częściową rozbiórkę obiektów istniejącej oczyszczalni ścieków. Konieczne jest zapewnienie nieprzerwanej pracy oczyszczalni w trakcie trwania robót, a także podczas rozruchu nowo wybudowanej. Realizacja potrwa 36 miesięcy, zgodnie z umową. Zamawiającym jest Gmina Mała Wieś.