Zakończenie przebudowy przepompowni ścieków P-4 przy ul. Bałtyckiej w Olsztynie

Zakończyliśmy w czerwcu prace budowlane przy wykonaniu przebudowy przepompowni P-4 przy ul. Bałtyckiej w Olsztynie. Przepompownia została przebudowana i zmodernizowana, wymieniona została cała technologia wewnątrz zbiornika. Przebudowano rurociągi tłoczne do zbiornika. Obiekt ogrodzono oraz odpowiednio zagospodarowano. Wartość inwestycji wyniosła 3 644 278,54zł.