Zakończenie budowy oczyszczalni ścieków w gminie Sobienie Jeziory, m. Piwonin.

Zakończyliśmy rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin, w gminie Sobienie Jeziory. Inwestycja ta pozwoliła na zwiększenie przepustowości oczyszczalni do 340 m3/d. Istniejące obiekty zostały zmodernizowane oraz rozbudowane, jak na przykład główna przepompownia ścieków, reaktor biologiczny osadu, zbiornik osadu, a także część budynku technicznego. Powstały nowe obiekty jak punkt zlewny ścieków, do którego będą dowożone osady i ścieki szambiarkami, nowy reaktor biologiczny oraz zbiornik osadu, które umożliwiły na większy przepływ ścieków niż to było do tej pory. Ponadto wymienione zostały wszystkie urządzenia technologiczne oraz zamontowane nowe, które pozwolą na sprawne działanie oczyszczalni. Cały obiekt został zautomatyzowany, dzięki czemu ułatwi to sterowanie oraz kontrolowanie inwestycji przez sygnały alarmowe wysyłane wiadomościami SMS oraz monitorowanie przez wykonaną wizualizację.