Roboty przy przebudowie przepompowni ścieków P-4 przy ul. Bałtyckiej w Olsztynie

under construction triangular warning sign on white background. under construction sign. under construction road symbol.

Zadanie obejmuje odtworzenie przepompowni P-4 przy ul. Bałtyckiej w Olsztynie. Przepompownia do tej pory przejmowała przede wszystkim ścieki z osiedla Dajtki i zabudowy ul. Bałtyckiej. Ścieki były tłoczone rurociągami 2 x PVC Dz = 315 mm do komory rozprężnej na kolektorze Centralnym usytuowanym w ul. Leśnej. W ramach prac demontażowych zostanie rozebrane ogrodzenie działki i część nadziemna pompowni, zostanie zdemontowana instalacja technologiczna. Przepompownia zostanie przebudowana i zmodernizowana, uwzględniając przy tym wszystkie wewnętrzne komory, zostanie także wymieniona cała technologia wewnątrz zbiornika. Przebudowane zostaną rurociągi tłoczne do zbiornika. Obiekt zostanie ogrodzony oraz odpowiednio zagospodarowany. Łączna wartość inwestycji została oszacowana na kwotę brutto 15 007 722,00 zł.