Zakończenie inwestycji pn. „Rozbudowa wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Pasymiu”.

Zakończyliśmy inwestycję w miejscowości Pasym, która polegała na rozbudowie oraz przebudowie oczyszczalni ścieków. Głównym celem była poprawa jakości ścieków oczyszczonych oraz zwiększenie procesu korzystania z ulepszonego systemu oczyszczania. Budowa oczyszczalni przebiegła zgodnie z oczekiwaniami, inwestycja zakończona w terminie. Inwestorem przedsięwzięcia był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Sp. z o. o.