Zakończenie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Zagóry, gmina Czerniewice.

W lipcu zakończyliśmy wszystkie prace w związku z modernizacją oraz rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zagóry. Inwestycja była podzielona na dwa etapy, gdzie pierwszy zakończył się już w marcu. II etap inwestycji polegał na uzbrojeniu wykonanych obiektów inżynierskich w I etapie w technologie, która zapewni odpowiednie działanie oczyszczalni oraz oczyszczanie ścieków. Przepustowość oczyszczalni zwiększyłam się do 350 m3/d. Inwestorem była Gmina Czerniewice.