Zakończenie budowy oczyszczalni ścieków w Grabowej, gmina Rusinów.