Zakończenie inwestycji budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała Druga

W sierpniu zakończyliśmy inwestycję wybudowania nowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała Druga. Inwestycja przebiegła zgodnie z oczekiwaniami, wszelkie prace budowlane oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zakończono w terminie. Wartość przedsięwzięcia wyniosła 9 023 994,14 zł. Inwestorem była Gmina Biała.