6

Oczyszczalnie ścieków

4

Stacje Uzdatniania Wody

3

Biogazownie i Kotłownie

7

Uzbrojenie terenu

2

Instalacje sanitarne

5

Ogniwa fotowoltaiczne

1

Studnie głębinowe