Przy podpisywaniu umowy z naszej strony uczestniczyli Prezes Andrzej Chomański , Wiceprezes Sylweriusz Knysak oraz pełniąca obowiązki kierownika budowy Sylwia Wojcieszczak. W imieniu Inwestora obecni byli Pan Dariusz Struk - Prezes ZGK w Łukcie, Pan Robert Malinowski - Wójt Gminy Łukta, Pani Iwona Korwek - Sekretarz Gminy Łukta i Pani Jadwiga Puszczało.