Rozpoczęcie prac przy budowie oczyszczalni ścieków w Łukcie

Prace rozpoczęły się od przygotowania terenu pod trzy reaktory biologiczne.