Prace rozpoczęły się od przygotowania terenu pod trzy reaktory biologiczne.