Przeprowadzono audyt Innovation Health Check, który wykazał, że firma "Przem-Gri" posiada bardzo dobry system zarządzania innowacyjnością oraz wysoki poziom zrozumienia biznesu. Firma zna mechanizmy, jakimi rządzi się branża, monitoruje działania konkurencji, wychodzi z inicjatywą edukacji potencjalnych klientów na temat nowości technologicznych, jakie można zastosować w przyszłych inwestycjach. W obszarach takich jak zrozumienie biznesu oraz strategia "Przem-Gri" zdobyła lepsze wyniki od średniej uzyskanej z grupy firm z Unii Europejskiej uznanych za silne.