Zakończyliśmy budowę nowej oczyszczalni ścieków w Przyrowie. Przekierowane zostały ścieki ze starej oczyszczalni na nowy układ, a istniejąca oczyszczalnia została wyłączona z użytku. Przepustowość oczyszczalni wynosi w tym momencie Q=500 m3/d. Inwestycja kosztowała łącznie ok. 14 mln zł.