Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie”

W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie. Wartość inwestycji to 8 568 684,73 zł. Przepustowość Qśr./d = 287m3