Postęp prac przy budowie oczyszczalni ścieków w Łukcie

Prace przy budowie oczyszczalni realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.