1. Budowa Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie- roboty sanitarne i wewnętrzne, 2014r.
  2. Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek- II etap, 2010r.
  3. Grunwald- zespół działań inwestycyjno-remontowo-konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich- roboty sanitarne, 2010r.
  4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szklarnia-Krzywy Róg-Rutkowo-Głogno-Dłużec, 2010r.
  5. Remont kotłów KR-125-wymiana płomieniówek, remont komina, montaż automatyki i wentylatorów podmuchu kotła w kotłowni w Pieniężnie, 2013r.
  6. Budowa budynku Centrum Rehabilitacji i Wsparcia w Olsztynie, 2010r.
  7. Realizacja Zajezdni Tramwajowej w Olsztynie- instalacje sanitarne, 2015r.
  8. System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów- instalacje sanitarne i technologiczne, 2015r.
  9. Instalacja fotowoltaiczna w Olsztynie, moc wytwarzana-40kW, 2014r.
  10. Instalacja fotowoltaiczna w gminie Barczewo, moc wytwarzana-40kW, 2015r.