System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów- instalacje sanitarne i technologiczne, 2015r.