Stare Juchy – przebudowa i rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności