Kozłowo – budowa oczyszczalni ścieków o wydajności