Montaż i eksport Mobilnej Oczyszczalni Ścieków P100 do Kanady