Brok – rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków