Logo do druku

SUW Mikołajki Wstecz

 „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mikołajkach”

Zakres prac do wykonania obejmuje roboty z zakresu:

1.Budowa budynku technologicznego

2.Instalacja technologiczna i sanitarna c.o., gaz w budynku stacji uzdatniania wody

3.Wykonanie sieci przyobiektowych technologicznych

4.Przyłącze gazu do budynku

5. Roboty elektryczne w budynku technologicznym

Zobacz zdjęcia
Realizacji