Logo do druku

Instalacje Sanitarne Wstecz

INSTALACJE SANITARNE

1. Rafineria Gdańska –Instalacja Produkcji Wodoru – wykonanie instalacji kanalizacji wody zaolejonej ,wody gospodarczej
2. Olsztyn Amfiteatr – wewnętrzna instalacja wod-kan, c.o.
3. Olsztyn- Teatr im. Stefana Jaracza – remont dużej sceny w zakresie instalacji p.poż tryskaczowej i instalacji wod.- kan i c.o.
4.Pola Grunwaldzkie – instalacja pompy cieplnej WPF- 66 o mocy 70 KW wraz z dolnym źródłem ciepła oraz ogrzewanie podłogowe
5.Centrum Pielęgnacyjno-Terapeutyczne Górowo Iławeckie -instalacja c.o. wraz z agregatem
kogeneracyjnym TEDOM oraz kolektory słoneczne o pow. 25 m2 do wytwarzania ciepłej wody
6.Szpital Powiatowy w Szczytnie -instalacja c.o. oraz kolektory słoneczne do wytwarzania c.w. o pow.120m2
7.Centrum Rehabilitacyjne Olsztyn-Dajtki .Instalacja wod-kan, c.o., kotłownia gazowa o mocy 480 KW , kolektory słoneczne o pow 103,3 m 2 do wytwarzania c.w.
8.Baza Kontenerowa Gdynia - instalacja sprężonego powietrza, wewnętrzne instalacji wod-kan , c.o. podłogowe i konwektorowe,wentylacji i klimatyzacji (wykonanie systemu centralnego sterowania instalacji i zarządzania BMS)
9.Siedziba NBP w olsztynie – wykonanie instalacji p.poż. oraz węzła cieplnego
10.Modernizacja oddziału Banku Spółdzielczego w Górowie Iławeckim w zakresie robót budowlanych, sanitarnych , elektrycznych i klimatyzacji
11. Modernizacja oddziału Banku Spółdzielczego w Sępopolu w zakresie robót budowlanych, sanitarnych , elektrycznych i klimatyzacji
12.Modernizacja siedziby Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie, ul.Leśna w zakresie instalacji wewnętrznych c.o., węzła cieplnego, instalacji wod-kan, wentylacji i klimatyzacji
13.Budowa i modernizacja bazy Szkoły Gastronomiczno-Hotelarskiej z dostosowaniem do standardów unijnych w Olsztynie przy ul.Wyszyńskiego 16 w zakresie węzła cieplnego i inst. c.o., wod-kan wraz z podłączeniem urządzeń gastronomicznych
14.Budowa Sądu Okręgowego w Olsztynie w zakresie inst.c.o., węzła cieplnego, wod-kan
15. Michelin Olsztyn – Hala 66 – instalacja wod-kan, c.o. i sprężone powietrze
16. Olsztyn ul. Budowlana Hala magazynowe z zapleczem biurowym M-3 – instalacja c.o., wod-kan
17. Olsztyn ul. Lawendowa –zespół trzech budynków mieszkalnych – instalacja wewnętrzna wod.-kan. , c.o., kotłownie gazowe
18 . Elbląg – budynki mieszkalne przy ul. Lotniczej – 2 szt - instalacje wod-kan. c.o , węzły cieplne, wentylacja hybrydowa
19. Lidzbark Warmiński – Zespół Szkół Ogólnokształcących – węzeł cieplny i modernizacja instalacji c.o.
20. Grzechotki –mamonowo- przejście graniczne – instalacja wod-kan, c.o. budynku głównego
21. Bezledy – przejście graniczne – instalacja c.o. , wod-kan, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja z instalacją chłodniczą