Logo do druku

Uzbrojenie terenu Wstecz

UZBROJENIE TERENU

1. Michelin Olsztyn – Hala 66 – uzbrojenie terenu w sieć deszczową i sanitarną Φ 200-1200 mm , sieć p.poż. żeliwo Φ 300 mm , przepompownia ścieków
2. Olsztyn ul. Budowlana Hala magazynowe z zapleczem biurowym M-3 – sieci zewnętrzne wod-kan i sieć kanalizacji deszczowej
3. Olsztyn –Dajtki lotnisko odwodnienie liniowe pasa startowego długość ok.1700m
4. Olsztyn Amfiteatr – sieci wod-kan, sieć cieplna z rur preizolowanych
5 .Baza Kontenerowa Gdynia - sieci zewnętrzne wod-kan
6 .Budowa i modernizacja bazy Szkoły Gastronomiczno-Hotelarskiej w Olsztynie przy ul.Wyszyńskiego 16 - sieci i przyłącza wod-kan
7. Budowa Sądu Okręgowego w Olsztynie - sieci i przyłącza wod-kan
8. Osiedle mieszkaniowe w Bisztynku przy ul.Słonecznej : sieć cieplna preizolowana Φ 65-315mm o długości mb 1750
9. Koszary w Lidzbarku Warmińskim ,ul.Kalinowskiego :wymiana sieci cieplnej na rurociągi preizolowane c o. Φ 65- 225 mm o łącznej długości 670m
10. Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku Warmińskim – wymiana sieci cieplnej na rurociągi preizolowane o średnicach Φ50- 250mm o łącznej długości 1230 m
11. Olsztyn ul. Lawendowa –zespół trzech budynków mieszkalnych – sieci wod.-kan. c.o. i kanalizacja deszczowa , przepompownia ścieków sanitarnych , wykonanie systemu zagospodarowania wody deszczowej
12 . Elbląg – budynki mieszkalne przy ul. Lotniczej – 2 szt - sieci i przyłącza wod-kan, zbiornik retencyjny wody p.poż.
13.Grzechotki –drogowe przejście graniczne – odwodnienie kanalizacji teletechnicznej – kanalizacja deszczowa
14. Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek – II etap SUW – technologia ,zbiorniki retencyjne, roboty budowlane, sanitarne i elektryczne rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej – rury PVC Ф 160-200 mm, l= 1400 m , przepompownia ścieków , rurociąg tłoczny , przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej –rury PVC Ф 160-315 mm, l= 660 m , separatory
15. Barczewo – sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej , przepompownia ścieków
16. Lidzbark Warmiński – Zespół Szkół Ogólnokształcących – sieć cieplna z rur preizolowanych Φ 88/160 mm
17. Grzechotki –Mamonowo –przejście graniczne – sieci cieplne