Logo do druku

Stacje Uzdatniania Wody Wstecz

 

Zapewniamy kompleksowe ( pod klucz) wykonanie modernizacji istniejących stacji uzdatniania wody oraz budujemy od podstaw nowe obiekty wraz z odwiertami studni głębinowych ( powyżej 100 m ).

Technologia oparta jest na dwustopniowym pompowaniu wody wraz ze zbiornikiem wyrównawczym i pompownią sieciową . Rurociągi technologiczne wykonanujemy ze stali kwasoodpornej .

Cały układ uzdatniania dzięki zastosowaniu odpowiedniego sterownika jest automatyczny Stosujemy również system wizualizacji i nadzoru pracy urządzeń, pozwalający na lokalny oraz zdalny dostęp do parametrów pracy urządzeń oraz graficznej interpretacji ich pracy .