Logo do druku

Oczyszczalnie ścieków Wstecz

 Oferujemy wykonanie oczyszczalni ścieków wg opracowanej na zlecenie Inwestora dokumentacji jak i w systemie „projektuj i buduj”. Realizujemy obiekty kompleksowo z przeprowadzeniem rozruchu technologicznego włącznie. Wykonaliśmy szereg oczyszczalni ścieków w różnych technologiach:

-hydrofitowej,

-złóż biologicznych,

-osadu czynnego :przepływowe, SBR,

oraz różnych modyfikacjach tych systemów.

Jesteśmy również wykonawcą oczyszczalni ścieków w technologii Membranowych Reaktorów Biologicznych (MBR). (Oczyszczalnia Jonkowo)

Zdobyte doświadczenie i posiadane zaplecze sprzętowe pozwala nam na realizację inwestycji charakteryzujących się dużym stopniem skomplikowania.

Znaczna część wykonanych przez nas inwestycji realizowana była na czynnych obiektach.

Wysoką jakość wykonywanych przez nas robót odzwierciedlają udzielone nam wyróżnienia:

Zobacz zdjęcia
Realizacji